Thiết bị công nghệ sục khí nano Nhật Bản

Mùi nước rỉ ra từ bên trong bãi rác Nam Sơn được xử lý gần 100%
Moitruong.net.vn – Sau 1 tháng vận hành thí điểm xử lý mùi bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản, mùi nước rỉ ra từ bên trong bãi rác Nam Sơn đã đã giảm 99,4% và 99,9% đạt cả Quy chuẩn Việt Nam và Nhật Bản.