THỜI TIẾT NAM BỘ

TP.HCM mưa diện rộng vào cuối tuần
Dự báo, khu vực TPHCM và Nam bộ sẽ có mưa diện rộng vào cuối tuần. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong những ngày tới.