thông tin xấu

Phát động "Chiến dịch Tin" nhằm chống tin giả, xấu độc trên mạng
"Chiến dịch Tin" với thông điệp Tin trên mạng, tin cho đúng, mục tiêu của là cung cấp những thông tin, kỹ năng cơ bản để người sử dụng Internet có thể nhận biết, phát hiện, phòng tránh tin giả, thông tin xấu độc trên mạng đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm trong việc đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng.