thủ đô Hà Nội

Hà Nội công nhận Khu du lịch Nhật Tân là khu du lịch cấp thành phố
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5642/QĐ-UBND công nhận khu du lịch cấp Thành phố đối với Khu du lịch Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội).