Thu Nhập Bình Quân Đầu Người

Hà Nội: Phấn đấu 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022
Moitruong.net.vn – Đến nay Hà Nội đã có 12/18 huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn. Thành phố đang phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 100% số huyện, thị xã trong năm 2022.