[Infographics] Phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Theo TTXVN|05/12/2019 01:00

Moitruong.net.vn – Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo TTXVN

   
Bài liên quan
  • [Infographic] Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020
    Moitruong.net.vn – Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 85/2019/QH14 về hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 với 12 chỉ tiêu chủ yếu sau.
  • [Infographic] 8 mục tiêu Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
    Moitruong.net.vn – Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đây là những mục tiêu tổng quát của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Infographics] Phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số