Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, kinh tế
Họp Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, đẩy mạnh truyền thông chính sách, củng cố niềm tin thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.