thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Ban hành Nghị quyết mới quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thực hiện từ 1/1/2024 - 31/12/2024.