thưởng Tết

Đi làm ngày lễ Tết được trả lương ra sao?
Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ Tết thì được chi trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương theo ngày...