Thủy lợi lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vẫn thiếu nước

– Dù có mưa cục bộ song các hồ chứa ở lưu vực Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam, Đà Nẵng) vẫn thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

>>> Nông dân Quảng Nam “khát” nước tưới giữa mùa mưa

>>> Kiên Giang: Nhiều giải pháp nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch ở nông thôn

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, lượng mưa tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đến thời điểm hiện tại trung bình mới chỉ đạt 410mm thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm (TBNN). Trong khi đó lượng mưa tích lũy tại các trạm phân bố tương đối đều theo vùng và khu vực miền núi cao hơn so với khu vực đồng bằng.

Một số trạm miền núi như: Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước lượng mưa lũy tích bằng 38 – 52% so với TBNN. Một số trạm đồng bằng như Đà Nẵng, Cẩm Lệ, Ái Nghĩa, Câu Lâu… lượng mưa lũy tích bằng 31 – 37% so với TBNN. Riêng trạm Tam Kỳ có lượng mưa lũy tích bằng khoảng 44% so với TBNN.

Hồ chứa nước Phú Ninh có dung tích thiết kế lớn nhất lưu vực Vu Gia – Thu Bồn mới chỉ tích nước gần 45%. Ảnh Nông nghiệp

Do mưa ít nên lượng nước trong các hồ đập đều đạt rất thấp, tính đến thời điểm này tổng lượng nước trong 17 hồ chứa của lưu vực Vu Gia – Thu Bồn mới chỉ đạt 195,8 triệu m3/423,46 triệu m3 tức là mới đạt 46,24% so với thiết kế. Trong đó, hồ Việt An có dung tích hữu ích 20,1 triệu m3 nhưng hiện lượng nước mới đạt 13,24%, hồ Vĩnh Trinh có dung tích hữu ích 19,7 triệu m3 nhưng mới đạt 17,7%, hồ Đồng Tiển có dung tích hữu ích 6,8 triệu m3 mới đạt 18,24%.

Riêng hồ chưa nước Phú Ninh có dung tích hữu ích lớn nhất lưu vực với 273,7 triệu m3, cũng mới chỉ đạt 44,58%. Sau gần 40 năm kể từ khi tích nước, đây là lần đầu tiên hồ bị khô cạn nghiêm trọng. Thời điểm này các năm trước hồ đã tích đầy nước và phải tiến hành xả lũ nhưng năm nay vẫn trơ đáy.

Hồ thủy lợi tích trữ được lượng nước thấp nhưng các hồ thủy điện tham gia cấp nước cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn cũng không khá hơn. So với cùng kỳ thì dung tích hữu ích hiện tại của các hồ thủy điện đều ở mức rất thấp, chỉ đạt 6,76% dung tích hữu ích thiết kế, thấp hơn rất nhiều so với TBNN. Hiện tại mực nước hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2 cao hơn mực nước chết khoảng từ 1 – 5m, riêng mực nước hồ Đak Mi 4 thấp hơn mực nước chết khoảng 0,6m.

Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, trong qua do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn có mưa, lượng mưa trung bình từ 30 – 60mm, do vậy các hồ chứa thủy lợi sẽ được bổ sung thêm nguồn nước tích trữ. 17 hồ chứa sẽ đạt 298,4 triệu m3, đạt tỷ lệ 58,57% so với dung tích thiết kế.

Minh Anh (T/h)