tiêm vaccine

Nhóm bạn trẻ mang tên "Bình Dương xanh" và công cuộc dọn rác bảo vệ môi trường
Với mong muốn “trả ơn” vì Bình Dương đã cho mình việc làm, anh Tố rủ người bạn làm sạch con kênh gần nơi sinh sống và hành động sáng đi làm, chiều về dọn rác của hai anh đã lan tỏa đến nhiều thanh niên khác để rồi tới nay, sau hơn 3 tháng hoạt động, nhóm của các anh đã có 100 người tham gia.