Tiền Giang giãn cách xã hội

Tiền Giang giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16
Moitruong.net.vn – Nội dung trên được ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký ban hành về phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.