Tiên Lãng

Hải Phòng: Giải tỏa các trường hợp nuôi ngao trái phép để quy hoạch vùng nuôi ổn định
Nhằm sớm hoàn thiện kế hoạch cắm phao tiêu báo hiệu chỉ giới các khu vực khai thác cát và khu vực dự kiến quy hoạch nuôi ngao theo quy định, chính quyền các cấp ở các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Hải An đang khẩn trương tiến hành giải tỏa, xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép trên bãi triều vùng biển do địa phương quản lý.