Tiết kiệm nước ứng phó với khô hạn tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn

Uyên Nhi (t/h)|05/04/2019 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên đã khuyến cáo các địa phương sử dụng nước tiết kiệm cho vụ Đông Xuân để ứng phó với tình hình, thiếu nước và khô hạn vụ Hè Thu tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn.

>>> Trung Quốc: Phát triển thêm giống lúa mới với năng suất cao, kháng bệnh

>>> Thừa Thiên Huế: Nắng hạn kéo dài, hàng trăm hecta lúa “chết khát”

Các hồ chứa nước lưu vực Vu Gia –Thu Bồn thấp hơn so với mức trung bình

Năm nay do tác động của El Nino nên lượng mưa lũy tích đến thời điểm hiện tại lưu vực Vu Gia –Thu Bồn thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm 13,1% và thấp hơn năm 2018 là 26,13%. Do lượng mưa thấp nên lượng nước trong các hồ chứa cũng thấp hơn mọi năm.

Hiện tại 17 bồ chứa thủy lợi trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn lượng nước còn 335,13 triệu m3, đạt 79,14% so với thiết kế hữu ích, thấp hơn cùng kỳ so với trung bình nhiều năm là 7%, trong khi đó nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du lưu vực Vu Gia – Thu Bồn còn lại 60,72% dung tích hữu ích thiết kế, thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Hầu hết các hồ chứa đang đầy hoặc xả tràn, tuy nhiên dung tích trữ trung bình đều thấp hơn cùng kỳ so với TBNN. Trong khi đó nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho hạ du lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đều thấp hơn so với trung bình các năm 2017, 2018. Trong đó, hồ thủy điện A Vương có dung tích hữu ích đạt dưới 42% so với dung tích hữu ích thiết kế; hồ ĐăkMi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2 đạt trên 80% dung tích hữu ích thiết kế. Lượng nước bổ sung cho hạ du của các hồ thủy điện hiện tại đạt 93,63 m3/s.

Đến thời điểm này lúa và cây trồng vụ Đông Xuân tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đang vào thời kỳ chuẩn bị thu hoạch với diện tích 17.938,19ha. Theo tính toán từ nay đến cuối vụ Đông Xuân nhu cầu nước tưới cho diện tích cây trồng trên ở 17 công trình thủy lợi vào khoảng 55,56 triệu m3, do vậy khả năng cấp nước của công trình thủy lợi đều đảm bảo.

Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy toàn bộ 17 công trình thủy lợi trong lưu vực đáp ứng đủ nước sinh hoạt và 100% diện tích tưới theo kế hoạch. Tuy nhiên do lượng mưa thấp hơn TBNN nên nhiều vùng sản xuất ngoài các công trình thủy lợi của tỉnh Quảng Nam có nguy cơ bị khô hạn ngay trong vụ ĐX tại các huyện Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức.

Căn cứ vào tình hình nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi lưu vực Vu Gia – Thu Bồn và lượng mưa thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên đưa ra khuyến cáo: Đối với vùng sản xuất nông nghiệp thuộc phạm vi 17 công trình thủy lợi sẽ đảm bảo cấp nước đầy đủ cho vụ ĐX 2018-2019. Tuy nhiên chính quyền và người dân vẫn cần phải sử dụng nước tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước cho vụ HT 2019.

Đối với vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi, tại vùng đồng bằng thì cơ bản vụ Đông Xuân không bị hạn hán, tuy nhiên khu vực miền núi do lượng mưa từ đầu năm thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm nên nguy cơ hạn hán rất có khả năng xảy ra.

Vì vậy, những vùng này cần tích trữ nước, đồng thời sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng…

Uyên Nhi (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiết kiệm nước ứng phó với khô hạn tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn