TNG

Hồng Lĩnh hứa hẹn thành thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Hà Tĩnh
Với lợi thế tự nhiên, đòn bẩy về hạ tầng cùng chính sách thu hút đầu tư cởi mở của chính quyền địa phương, thị xã Hồng Lĩnh đang vươn mình thành điểm sáng phát triển kinh tế của Hà Tĩnh.