tốc mái

Dông lốc, mưa lớn gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu ở Yên Bái
Mưa lớn cùng dông lốc đã làm hỏng, tốc mái gần 100 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gần 150ha hoa màu của bà con bị thiệt hại.