Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Bắc Giang thắt chặt quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản
Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh.