Tp. Hải Dương

TP.Hải Dương: Phát sinh 230 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày
Theo báo cáo của UBND TP Hải Dương, hiện nay TP có khoảng 303.000 người, 80.000 người. Mỗi ngày trên địa bàn thành phố phát sinh 230 tấn chất thải rắn sinh hoạt.