TP. Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu được quy hoạch là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
Theo quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương.