TPHCM

Quỹ Vì Người Nghèo TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 44,3 tỷ đồng
Tại chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22 năm 2023, hơn 44,3 tỷ đồng đã được các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trao cho Quỹ Vì Người Nghèo Thành phố Hồ Chí Minh.