Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Thị trường carbon phải theo lộ trình, bài bản, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ đầu
Trao đổi về những nhiệm vụ cần thực hiện cho Đề án thành lập thị trường carbon, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng trước hết Đề án phải xác định mô hình, tổ chức, hoạt động, quản lý của thị trường carbon do Bộ Tài chính chủ trì, "bài bản, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ đầu".