trang trại nuôi lợn

Trang trại nuôi hàng ngàn con lợn được cấp giấy phép môi trường
Sau gần 1 năm đầu tư, đi vào hoạt động, xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường, trang trại lợn đã được cấp giấy phép môi trường.