Trên 80 công trình nước sạch nông thôn không hoạt động

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có trên 80 công trình nước sạch nông thôn không hoạt động, dẫn đến tình trạng người dân phải sử dụng nước suối để phục vụ cho đời sống.

Người dân phải lấy nước suối về để phục vụ cho sinh hoạt gia đình

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh hiện có 360 công trình nước sinh hoạt nông thôn, trong đó có đến 81 công trình không hoạt động, 59 công trình hoạt động hiệu quả thấp, 97 công trình hoạt động cầm chừng…

Nguyên nhân chính là các công trình nước sạch này chưa được quản lý, khai thác, vận hành đúng kỹ thuật, hoặc sau một thời gian đưa vào hoạt động đã bị cạn kiệt nguồn nước đầu nguồn, khiến nhiều nơi người dân phải lấy nước suối về dùng

Theo Thanh Niên