trồng 10 triệu cây xanh

Bình Thuận: Đẩy nhanh Kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình cây xanh giai đoạn 2021- 2025.