trọng điểm

Thi đua hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025
Phát biểu tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng lấy ví dụ về tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối và cho biết sẽ phát động phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025.