Trung Quốc

Biến đổi khí hậu đe đọa đến nguồn cung nước và năng lượng ở Châu Á
Biến đổi khí hậu đang gây ra những nguy cơ đối với phát triển kinh tế và an ninh năng lượng tại 16 quốc gia châu Á, đòi hỏi hành động phối hợp nhằm bảo vệ các dòng chảy trong khu vực.