Trung Quốc

Hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương giữa Việt Nam-Campuchia
Tiếp Đại tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ hài lòng khi hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022.