Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã

Lâm Đồng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.