Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia

Việt Nam sẽ là Trung tâm Khu vực SeAFFGS  hỗ trợ cảnh báo các hiểm họa khí tượng thủy văn
Ngày 8-8, tại Geneva (Thụy Sĩ) diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổ chức Khí tượng Thế giới và Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Trung tâm Khu vực của Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á (SeAFFGS).