Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận quyết định thành Đại học Bách khoa Hà Nội
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã công bố quyết định chuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội và trao các quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.