TS. Nguyễn Linh Ngọc

TS. Nguyễn Linh Ngọc: Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Giữ vững bản sắc, bắt nhịp cùng thời đại
Moitruong.net.vn – Với một cơ quan báo chí, 05 năm là khoảng thời gian không dài nhưng trong 05 năm đầu đời đó, độc giả đã chứng kiến những bước đi dài của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn.