Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam

“Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam”- ấm nồng tình hữu nghị 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giao lưu hợp tác văn hóa giữa hai nước thông qua các hoạt động trực tuyến không thể biểu đạt hết nội dung, ý nghĩa, tình cảm vốn có của văn hóa nên việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa theo hình thức trực tiếp có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.