UBND TP. Vũng Tàu

TP.Vũng Tàu: Hơn 1000 người tham gia" Ngày hội đạp xe" giúp bảo vệ môi trường
Mới đây, UBND TP. Vũng Tàu, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc và các hoạt động của Ngày hội xe đạp "Vũng Tàu Cycling Festival" lần thứ II năm 2022.