vắc xin phòng Covid-19

Thủ tướng: Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để vắc xin phòng Covid-19 quá hạn
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19; chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vắc-xin quá hạn.