vaccine COVID - 19

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất thế giới
Đến nay,Việt Nam có 265.077.045 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm chủng an toàn, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 cao nhất thế giới.