vận chuyển khách

Dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế vận chuyển khách bằng đường hàng không
Moitruong.net.vn – Cục Hàng không đã thông báo tới các hãng khai thác tàu bay trên toàn thế giới việc Việt Nam dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế về việc vận chuyển hàng khách bằng đường hàng không.