Vật liệu Nanocomposite kẽm Oxit/Graphen kháng khuẩn E. Coli

(Moitruong.net.vn) – Nhóm nghiên cứu khoa học trường Đại học Lạc Hồng đã chế tạo thành công vật liệu Nanocomposite có khả năng kháng khuẩn E.Coli.

vat lieu moi

Công thức hóa học của tấm Graphen, một trong những thành phần của nhóm vật liệu mới Nanocomposite 

Loại vật liệu mới là Nanocomposite kẽm Oxit/Graphen này có khả năng kháng khuẩn gây tiêu chảy Escherichia Coli, có thể ứng dụng vào lĩnh vực phủ bề mặt bao bì thực phẩm, men gạch và bổ sung vào công nghệ sơn.

TS Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long cùng nhóm cộng sự tại Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (Trường đại học Lạc Hồng) đã chế tạo thành công vật liệu Nanocomposite kẽm Oxit/Graphen có khả năng kháng khuẩn gây tiêu chảy Escherichia Coli.

Vật liệu Nanocomposite được kết hợp từ các hạt nano Kẽm oxit (ZnO) gắn trên tấm Graphen (Ge), có tính kháng khuẩn và đang là hướng nghiên cứu thu hút nhiều nhà khoa học tìm kiếm nhằm chế tạo sản phẩm ứng dụng trên nhiều lĩnh vực.

Trong nghiên cứu này, các ion kim loại Zn2+ được phân tán lên tấm Graphen oxit trong môi trường Etylen glycon. Các ion kim loại Zn2+, ZnOH+ và Zn(OH)2 sẽ chiếm chỗ H trong các nhóm chức -OH hay -COOH khi độ PH trong hệ tăng đến giá trị PH=9~11, đồng thời tăng nhiệt độ trong hệ phản ứng. Trong quá trình thực hiện phản ứng hóa học này, các ion kim loại sau đó được chuyển thành liên kết O-Zn- khi hệ được chiếu xạ vi sóng ở nhiệt độ cao. Cuối cùng, các nhóm chức chứa oxy sẽ bị khử bởi nhiệt chỉ còn lại liên kết ZnO gắn trên tấm Graphen.

Mục đích của nhóm nghiên cứu là chế tạo vật liệu Nanocomposite có khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy E.Coli để ứng dụng vào lĩnh vực phủ bề mặt bao bì thực phẩm, men gạch và bổ sung vào công nghệ sơn.

Bên cạnh đó, nhóm cũng đã xây dựng được quy trình tổng hợp vật liệu Nanocomposite ZnO/Ge với các thông số cụ thể. Với giải pháp này, hoạt tính kháng khuẩn của Nanocomposite ZnO/Ge, ZnO/GO được nâng cao hơn hẳn so với thông thường.

Vật liệu mới này có thể ứng dụng vào hoạt động sản xuất góp phần tạo ra lợi nhuận kinh tế từ các sản phẩm kháng khuẩn như: khẩu trang, miếng dán có khả năng chữa lành vết thương, băng cá nhân kháng khuẩn… Đồng thời, kết quả nghiên cứu là tiền đề để tiếp tục mở rộng nghiên cứu sản xuất các sản phẩm khác từ vật liệu Nanocomposite ZnO/Ge.

H.Thu (t/h)