vi phạm về môi trường

TP.HCM: Bình Chánh xử phạt hơn 5 tỷ vi phạm về môi trường
Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Bình Chánh kiểm tra 449 cơ sở, huyện ban hành 120 quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 5,1 tỉ đồng.