vị trí sạt lở

32 vị trí sạt lở bờ sông nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm ở TP Hồ Chí Minh
Ngày 14/12, UBND TP Hồ Chí Minh công bố danh mục 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố năm 2023.