Viện Hải dương học

Thế kỷ khoa học và công nghệ biển vì tương lai của đại dương
Ngày 13-9, Viện Hải dương học tổ chức hội nghị khoa học quốc tế Biển Đông năm 2022 với chủ đề 'Thế kỷ khoa học và công nghệ biển vì tương lai của đại dương'.