virus adeno

Hà Nội: Sở Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống bệnh do virus Adeno
Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 4236/SYT-NVY về việc tăng cường phòng, chống bệnh do virus Adeno và đảm bảo công tác tiếp nhận, điều trị người bệnh.