virus corona

Trung Quốc phát hiện Virus Henipavirus nguy hiểm ra sao?
Henipavirus là mầm bệnh mới nổi, độc lực cao, dễ bùng phát bệnh ở người, tỷ lệ tử vong cao hơn so với Covid-19.