vốn

Australia quyết định tăng vốn viện trợ cho Việt Nam lên 92,8 triệu AUD
Tại buổi tiếp đón của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cho biết Australia đã quyết định tăng 18% nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam trong năm tài chính 2022-2023 lên 92,8 triệu AUD, với mong muốn có nhiều công trình hơn nữa được xây dựng tại Việt Nam.