vùng ven biển Việt Nam

[VIDEO] Góc nhìn tuần qua: Cần tăng cường kiểm soát rác thải nhựa vùng ven biển Việt Nam
Rác thải nhựa đại dương đã và đang trở thành hiểm họa mang tính toàn cầu. Không ngoại lệ, vùng ven biển Việt Nam cũng đang gia tăng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương dẫn đến những hệ lụy to lớn về kinh tế – xã hội.