xả nước thải

Thanh Hóa - Bài 5: Công ty TNHH Miza Nghi Sơn xả nước thải vào đầm nuôi trồng thủy sản có dấu hiệu chưa đúng với giấy phép xả thải được cấp
Việc sử dụng diện tích mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản của hộ dân tại xã Trường Lâm, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thành điểm xả nước thải của mình, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đang có dấu hiệu thực hiện chưa đúng với giấy phép xả thải được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp.