xả nước thải

Công ty Hà Nội Foods Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng vì xả nước thải vượt chuẩn
Ngày 03/8, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam.