Xử lý ô nhiễm

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành Kế hoạch 90/KH-UBND về kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.