Xương rồng lê gai

Mexico: Chế tạo nhựa phân hủy sinh học bằng xương rồng lê gai
Moitruong.net.vn – Các nhà nghiên cứu Mexico đã tìm ra công thức phát triển chất liệu bao gói mới từ cây xương rồng, thay thế nhựa sử dụng một lần gây ô nhiễm bằng nhựa.