1 triệu cây xanh

Hà Nội: Quận Tây Hồ gửi thông điệp hòa bình qua ''Hàng cây hữu nghị''
Với 11 trụ sở đại sứ quán, 18 văn phòng đại diện người nước ngoài và gần 10.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận Tây Hồ, chương trình Trồng cây hữu nghị năm 2023 do UBND quận Tây Hồ tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.