114 trạm khí tượng thủy văn cảnh báo lũ được đưa vào hoạt động

Moitruong.net.vn

– Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa quyết định thành lập, đưa 114 trạm khí tượng thủy văn được đầu tư từ dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam – giai đoạn II” vào hoạt động.

Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam – giai đoạn II” được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho chủ trương thực hiện tại công văn số 386/TTg-QHQT ngày 12/3/2013 về phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia và được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt cho thực hiện dự án tại Quyết định số 2733/QĐ-TNMT ngày 28/11/2014.

Dự án nhằm tăng cường khả năng dự báo lũ chính xác và kịp thời ở Miền Trung Việt Nam, trên cơ sở đó thiết lập được hệ thống cảnh báo và đưa ra những biện pháp phòng chống lũ, ngăn chặn những thiệt hại một cách hiệu quả cho 05 tỉnh thuộc Nam Trung Bộ gồm Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Duy Khương/TTXVN)

Trong đó, có 13 trạm khí tượng, 15 trạm thủy văn, 1 trạm hải văn và 52 trạm đo mưa mới, đưa thiết bị quan trắc tự động vào hoạt động chính thức.

Cụ thể, trong số 13 trạm khí tượng đo lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, hướng gió và tốc độ gió, khí áp có 4 trạm đặt tại các tỉnh Bình Định; 3 trạm Phú Yên; 2 trạm tại Khánh Hòa; 2 trạm tại Ninh Thuận; 2 trạm tại Bình Thuận.

Trong số 15 trạm khí thủy văn đo lượng mưa, mực nước có 3 trạm đặt tại Bình Định; 4 trạm tại tỉnh Phú Yên; 3 trạm tại tỉnh Khánh Hòa; 2 trạm tại tỉnh Ninh Thuận; 3 trạm tại tỉnh Bình Thuận. 1 trạm hải văn tại tỉnh Ninh Thuận.

Tương tự, 52 trạm đo mưa (lượng mưa) có 7 trạm đặt tại Bình Định; 6 trạm tại Phú Yên; 15 trạm tại Khánh Hòa; 6 trạm tại Ninh Thuận; 18 trạm tại Ninh Thuận.

Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng quyết định đưa thiết bị quan trắc tự động tại 2 trạm thủy văn, 31 trạm đo mưa hiện có vào hoạt động chính thức.

Cụ thể, 2 trạm thủy văn đo lượng mưa, mực nước đặt tại hai tỉnh Bình Định và Bình Thuận; 31 trạm đo mưa đặt tại các tỉnh Bình Định (8 trạm), Phú Yên (5 trạm), Khánh Hòa (2 trạm), Ninh Thuận (5 trạm), Bình Thuận (11 trạm).

Sự thành công của dự án trong ngành Khí tượng thủy văn ngày càng góp phần đắc lực trong công tác phòng chống thiên tai cho 05 tỉnh Nam Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hoàng Anh