khí tượng thủy văn

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.