15 năm thành lập

[VIDEO] Tạp chí Môi trường và Cuộc sống kỷ niệm 15 năm thành lập - Mốc son mở ra chặng đường phát triển mới
Chiều ngày 31/7, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (01/8/2008-01/8/2023). Đánh dấu bước trưởng thành của Tạp chí , đây còn là mốc son mở ra chặng đường phát triển mới.